ÜZEİNDE SEFER GÖREV EMRİ BULUNAN ARAÇ SATIŞI HAKKINDA


  • [li]Noterlik Paylaşım Sistemi (NPS) : Araç Üzerinde Hak Mahrumiyetleri Var. Ekleyen Birim: SİVİL SAVUNMA,Evrak Numarası: 1534,Evrak Tarihi: 4.6.2012 (MİLLİ MÜDAFA MÜKKELLEFİYETİ KARARI) [/li]
   [li]--------------------------------------------------------[/li]

  Arkadaşlar Araç satış sistemine gidirildiğinde yukarıda yazılı bilgiler geliyor. Bu bir HAK MAHRUMİYETİ'Mİ , YOKSA - ARAÇ ÜZERİNDE SEFER GÖREV EMRİ'MİDİR.

  Sistem satışa izin vermiyor. Bu konudaki görüşleriniz

 • hak mahrumiyetidir diye düşünüyorum ersin bey , sefer görev emrinin olması satışa engel bir durum değil

  <p>Kimse Kimseyi Küçümseyecek Kadar Büyük Değildir. Bilmelisin ki Küçümsediğin Herşey İçin Gün Gelir Önemsediğin Bir Bedel Ödersin.Tolsty</p>

 • Hukuk - 10508

  Ankara, 21/05/2012
  Özü: Tescil belgesi yanında trafik belgesinin de aranacağı araç satış işlemleri hk.

  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE  Birliğimize yapılan bir başvuru ile bazı noterliklerde, tescil belgesi yanında araç trafik belgesinin bulunmadığı gerekçesiyle satış işleminin yapılmadığı ileri sürülmekle konu, Yönetim Kurulunun 07/05/2012 günlü toplantısında görüşülmüştür.

  Karayolları Trafik Kanununun 19 – 21’inci maddelerinde tescil ve trafik belgelerine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve 20/d maddesinde de tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtlarının esas alınarak noterler tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

  2010/61 sayılı genel yazı ile duyurulan Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.04.2010 tarihli 4686-78571 sayılı talimatının “Noterlerin Yapacağı İşlemlerle İlgili Genel Hususlar” bölümünde:
  “Tescilli araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olması şartıyla tescile ilişkin geçici belge, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılması halinde ise trafik tescil bilgisayar kayıtları esas alınarak yapılacaktır.” hükmüne yer verilmiş, satış işlemlerinde trafik belgelerinin de esas alınacağı hususunda bir açıklamaya yer verilmemiştir.

  Ancak, aynı talimatın;
  2.a.3) Normal plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili),
  2.a.4) Normal plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili),
  2.b.3) Özürlüye ait bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili),
  2.b.4) Özürlüye ait bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili),
  2.c.1) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın normal (kamyonet, minibüs gibi) bir araca dönüştürülerek kullanacak olan kişilere satışı ve tescili,
  2.c.3) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili),
  2.c.4) Ambulans/Acil Sağlık Aracı cinsi bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili),
  2.d) CC, CD, CG, CM plakalı araçlar,
  2.d.2) CC, CD, CG, CM plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili),
  2.d.3) CC, CD, CG, CM plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili),
  2.e) MA-MZ plakalı araçlar,
  2.13) Resmi plakalı bir aracın elçilik, konsolosluk veya diplomatik kişilere satışı ve tescili (CC, CD, CG, CM plakalara tescili),
  2.f.4) Resmi plakalı bir aracın yabancı kişi veya şirkete satışı ve tescili (MA-MZ plakalara tescili),
  maddelerinde belirtilen satış işlemlerinde araca ait tescil ve trafik belgesinin iptal ve muhafaza edilmesi görevi noterlere verilmiştir.

  Aynı bölümünün (i) bendinde: satış veya devri yapılacak olan aracın bilgisayar kayıtlarında veya motorlu araç trafik belgesinde sefer görev emri bulunduğuna dair kayıt olması halinde, noterin araç sahibinden "Sefer Görev Emri" belgesini isteyeceği ve belgenin arka yüzündeki kimlik ve adres bilgilerini yeni sahibi adına doldurup imzalattırarak tebliğ edeceği belirtilmiştir.


  SEFERBERLİK ve Savaş Hali Tüzüğünün “Kara Taşıt Araçlarının Kaynak Saptaması” başlıklı değişik 47’inci maddesinde de “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçların kayıtları, trafik tescil şube veya bürolarınca kayda alındıktan sonra araca ait bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla, manyetik ortamda, her ayın ilk haftasında, toplu olarak Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.” hükmü bulunmaktadır.

  Buna göre;
  2010/61 sayılı genel yazıyla duyurulan Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı ile SEFERBERLİK ve Savaş Hali Tüzüğünün 47’nci maddesi hükmü dikkate alındığında;
  1) Yukarıda belirtilen satış işlemlerinde,
  2) Sefer görev emri yönünden gereken incelemenin yapılması için de SEFERBERLİK ve Savaş Hali Tüzüğünün 47’inci maddesi gereğince sefer görev emri verilebilecek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçların satış işlemlerinde,
  tescil belgesinin yanında trafik belgesinin de aranması icap etmektedir. Bunlar dışında kalanlarda ise, sadece tescil belgesi ile satış işlemi yapılabileceğinden, trafik belgesinin aranması gerekmemektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Saygılarımla,


  Fahri KÖSE
  BAŞKAN
  (Beyoğlu 37. Noteri)

  (GENEL YAZI: 62)