Posts by ersin cor

  Arkadaşlar Tebliğ 19.12.2012 tarihinde yayınladığı için Karar defterlerinde daha önceden kapanış ve açılış zorunlu değildi.
  geçmiş yıllara ait karar defterlerinin kapanış ve açılış işlemleri yapılabilirmi
  veyahutta önce kapanış daha sonra açılış yapılabilirmi...

  [size=5] Öte yandan taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile ilgili konuda defterlerin elektronik bildirimi programında gerekli düzenlemenin ve eklemenin yapılması için çalışmalar başlamış olup, bu çalışmanın 21.12.2012 gününe kadar bitirilmesi planlanmaktadır.[/size] Bilgilerinizi rica ederim.
  Saygılarımla.
  Yunus TUTAR
  Başkan
  (Beykoz 2. Noteri

  MADDE 14 – (1) Noterler ile ticaret sicil müdürlüklerinin yapacağı açılış onayları defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:  Tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,

  Taahhüt edilen ve ödenen sermae miktarı fişlere nasil yazılması gerekir. Bu konudaki görüşleriniz

  İnşaallah Hayırlısı olur. Ticaret sicil belgesi istenirse zaten çok yoğunluk oluyordu. Dahada yoğun olacak.İnşaallah Ticaret sicil belgesi istenmez yönünde bir karar çıkar.

  Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
  Eyüp 2.Noterliği

  [size=2] SEAT LEON marka 1.4 FR 125 HP TSI tipindeki 2012 model CAXB12616 motor, VSSZZZ1PZCR067186 şasi seri nolu araçı trafikte ben kullanacağımdan bütün sorumluğunun tarafıma ait olduğunu][/size][size=2] kabul ve taahhüt ederim. Daha önce yaptığım bir taahhütname örneği,[/size]

  Veresiye satılan bir aracın satışına yetki veren vekaletnamelere Kasko bedeli hariç, Aracın gerçek bedeli olan ......TL. yi .......bankadaki..... hesabıma Yatırılması şartıyla dilediğine Satmaya ...... vekil tayin ettim diye ibaranenin yazılacağını kendi kendime düşündüm, ve bu konuyu Noterler Birliğine sordum, hiç bir şekilde mahsuru yoktur, Özel şartı vekalettir, yazılabilir dendi.

  Şartlı vekaletnameye göre Satış yapıldığında bizlere yeni bir görev düşüyor. Vekaletnamede yazılı Hesap numarasına vekaletnamede yazılı bedel yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek düşüyor. Makbuz istememiz gerekir. Zaten bankalar tarafından verilen maksuz sadece bir kaşe vuruyorlar. Biz bu makbuzların asılmı, sahtemi ve diğer durumlarını kontrol etmemiz gerekecekmi. Bu biz çalışanlar için ayrıca problem olur diye düşünüyorum.
  Kolay gelsin Hepinize.

  [size=3] ANKARA, 25.2.1994[/size][size=3] Özü : Aynı kişinin hem işlem alacaklısı, hem işlem borçlusu olarak işlem kağıdını imzalayamayacağı Hk.[/size][size=3] [/size]

  [size=3]GENELGE
  16
  [/size]

  [size=3] [/size][size=3] Bir sorumuz üzerine Adalet 8akanlığı Hukuk Işleri Genel Müdürlüğünden gönderilen 28.1.1994 tarih ve 1965 sayılr yazıda:[/size][size=3] "Şirketi temsil eden müdürün, şahsına ait aracı şirkete satmak istemesinde veya şirket adına kendisiyle bir iş sözleşmesi yapmak istemesinde, düzenlenecek işleme, aynı kişinin iki taraf adına imza koyup koyamıyacağı konularında Bakanlığımızın görüşü sorulmakla konu incelendi.[/size][size=3] Bir kişinin hem şirket adırıa ve hem de kendi adına hareketle hukuki bir muamele yapmak istemesinde, temsıl ettiği şirketin menfaatları ile kendi şahsi menfaatları arasında çelişki doğmuş bulunmaktadır.[/size][size=3] Bu sebeple aynı kişinin hem işlem alacaklısı hem de işlem borçlusu olduğu bir muameleyi yapmaması gerekir.[/size][size=3]
  Bu durumd[/size][size=3]a takip edilebilecek iki yol vardır:[/size][size=3]Birincisi, eğer şirketi temsil etmeye yetkili bir başka kişi varsa bu kişinin şirket adına hareketle sözkonusu muameleyi yapmasıdır.
  Ikincisi ise, eğer şirketi temsil etmeye yetkıli başka bir kişi yoksa bu durumda, Medeni Kanunun 377 nci maddesinin 4 ncü bendi uyarınca, şirkete bir kayyımın tayin edilmesi sağlanarak muamelenin yapılmasıdır.
  [/size][size=3] Bu itibarla, aynı kişinin hem şirket adına ve hem kendi adına hareketle yapmak istediği işlemlerin yapılmamasının hukukumuza uygun olduğu ve bu durumda ya şirketi temsil etmeye yetkili başka bir temsilci tayin edilerek, ya da şirkete bir kayyım tayin edilerek işlemin yapılmasının gerektiği düşünülmektedir."[/size][size=3]denilmiştir.
  Bilginizi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla,
  [/size][size=3]Türkiye Noterler Birliği[/size][size=3]BAŞKANI[/size][size=3] M.Muhsin BILGE[/size][size=3] ANKARA, 25.2.1994 Özü : Aynı kişinin hem işlem alacaklısı, hem işlem borçlusu olarak işlem kağıdını imzalayamayacağı Hk. [/size]

  [size=3]GENELGE
  16
  [/size]

  [size=3] Bir sorumuz üzerine Adalet 8akanlığı Hukuk Işleri Genel Müdürlüğünden gönderilen 28.1.1994 tarih ve 1965 sayılr yazıda: "Şirketi temsil eden müdürün, şahsına ait aracı şirkete satmak istemesinde veya şirket adına kendisiyle bir iş sözleşmesi yapmak istemesinde, düzenlenecek işleme, aynı kişinin iki taraf adına imza koyup koyamıyacağı konularında Bakanlığımızın görüşü sorulmakla konu incelendi. Bir kişinin hem şirket adırıa ve hem de kendi adına hareketle hukuki bir muamele yapmak istemesinde, temsıl ettiği şirketin menfaatları ile kendi şahsi menfaatları arasında çelişki doğmuş bulunmaktadır. Bu sebeple aynı kişinin hem işlem alacaklısı hem de işlem borçlusu olduğu bir muameleyi yapmaması gerekir.
  Bu durumda takip edilebilecek iki yol vardır:Birincisi, eğer şirketi temsil etmeye yetkili bir başka kişi varsa bu kişinin şirket adına hareketle sözkonusu muameleyi yapmasıdır.
  Ikincisi ise, eğer şirketi temsil etmeye yetkıli başka bir kişi yoksa bu durumda, Medeni Kanunun 377 nci maddesinin 4 ncü bendi uyarınca, şirkete bir kayyımın tayin edilmesi sağlanarak muamelenin yapılmasıdır. Bu itibarla, aynı kişinin hem şirket adına ve hem kendi adına hareketle yapmak istediği işlemlerin yapılmamasının hukukumuza uygun olduğu ve bu durumda ya şirketi temsil etmeye yetkili başka bir temsilci tayin edilerek, ya da şirkete bir kayyım tayin edilerek işlemin yapılmasının gerektiği düşünülmektedir."denilmiştir.
  Bilginizi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla,
  Türkiye Noterler BirliğiBAŞKANI M.Muhsin BILGE
  (Beyoğlu 23. Noteri) (Beyoğlu 23. Noteri)
  [/size]