TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

  • KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR
    DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ ARSA SAHİBİ TEK TARAFLI OLARAK FESİH ETMEK İSTİYOR
    ÖNCELİKLE BU SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI OLARAK FESİH EDEBİLİR Mİ? İŞLEMİ YAZIM AŞAMASINDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ?

  • Tek taraflı olarak önceki bir akdin feshine ilişkin yazı, başlı başına fesihname sayılmamakta,ilgilisi bu yazıyı içeren dilek ve kararının muhataba ihbarını istediğine göre, muhataba yapılacak bildirimin ihbar olarak kabulü gerekir. ( 1988/61 )