ARTES 1.6.128.0 YENİ SÜRÜMÜ YAYINLANMIŞTIR

 • 27.02.2019

  Değerli Üyelerimiz,

  ARTES uygulamasına ait 1.6.128.0 Sürüm Yenilikleri portalimizin üyelere özel ARTES Destek-Sürüm Yenilikleri bölümünde ve aşağıda yayınlanmıştır.

  1. Tescil Belge Yenileme işleminde, “2018 Şubat öncesi basılmayan işlem nedeniyle” seçeneği seçildiğinde “Aracın dökülmemiş ruhsat kaydı bulunamadı.2” uyarısı verilmesine rağmen işleme devam etme hatası giderilmiştir.
  2. Geçici Trafik Belgesi işleminde, Kişide kısıt olması durumunda “Plaka Al” butonuna basıldığında işleme devam edememe hatası giderilmiştir.
  3. Plaka Değişikliği işleminde, plaka değişikliği nedeni “Ad Soyad/ Ticari Unvan Plaka Alma” seçildiğindeki adres bilgisinin güncellenememe hatası giderilmiştir.
  4. İlk Tescil işleminde; Evrak Seçimi ekranında; Sahiplik Belge Türü Fatura için aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.
   • “Düzenleyen Kurum” alan adı “Düzenleyen Kurum/Bayi” olarak güncellenmiş.
   • Faturayı Düzenleyen Kurumun İli ve Faturayı Düzenleyen Kurumun İlçesi alanları zorunlu alan olarak eklenmiştir
  5. Hurda (7020)- Mevcut Olmayan Araç işleminde Temsilci Tipi olarak Vekil eklenmiş ise işlem sonuç belgesindeki taahhüt metni “Aşağıda bilgileri yazılı aracın; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 27/05/2017 tarihi itibariyle mevcut olmadığını beyan ve taahhüt ederim. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğumun tespiti halinde Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesinde bulunan “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince hakkımda takibat yapılacağını biliyorum.”kaldırılmıştır.
  6. Evrak Seçimi ekranında; Otomobil (M1, M1G) ve Kamyonet(N1, N1G) cinsi tam araçların sahiplik belge türü fatura ise ve aracın yurtiçi edinim olması durumunda, İleri butonuna basıldığında aşağıdaki uyarı mesajı verilerek, Evet seçildiğinde işleme devam edilmesi sağlanmıştır.
   • 'Otomobil (M1, M1G) ve Kamyonet(N1, N1G) cinsi araçların tescil işleminin bayiler tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak Usül ve Esaslar'ın NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İLK TESCİL İŞLEMLERİbaşlıklı bölümünde belirtilen 'ATY m. 13/8 kapsamındaki yetkililer tarafından ARTES'te tescili yapılamadığı için noterde tescil edilecek araçların ilk tescili' kapsamına giren araçlar M1, M1G, N1, N1G sınıfından olsalar dahi, bu araçların ilk tescil işlemleri noterde yapılır.

    İşleme devam etmek istiyor musunuz?'
  7. Kayıp Çalıntı Nedeni ile Plaka değişikliği işlemlerinde, araç durumu süresiz iptal (Tur=2) ise işleme izin verilmiştir.
  8. İlk Tescil işleminde, takografın kullanılacağı il ve ilçe bilgisi ekranda kullanıcıdan alınması sağlanmıştır.
   • İlk Tescil işleminde, Takograf Tespit Belgesi alanında 'Şehir İçi Kullanım Taahhütnamesi (Dijital Takografsız)' seçilirse takografın kullanılacağı il bilgisini zorunlu olarak ve ilçe bilgisini isteğe bağlı olarak kullanıcıdan alınacaktır.
   • İlk Tescil işleminde, Araç Bilgisi sekmesindeki Takograf donanım tipi ekleme butonunun sadece takograf eklenmesine izin verilen araç cinsleri için aktif , diğer araç cinslerinde ise pasif gelmesi sağlandı.
   • İşlem sonuç belgesindeki Takograf taahhütnamesi metnine Takografın Kullanılacağı İl ve İlçe bilgisi eklenmiştir.
  9. Sahip Bilgi Güncelleme işleminde, değişiklik nedenleri 'TC Vatandaşlığına Geçiş ya da 'KPS Sorgusu Gelmeyen Kayıt Düzeltme' seçilirse, telefon numarası alanı zorunlu alan olarak eklenmiştir.
  10. Tescilli Araç Geçici Trafik Belge İşlemlerinde araç durumu “Trafikten Çekme (Engelli-Ambulans Araç Satışı)” olduğunda C geçici trafik belgesinin seçilmesi sağlanmıştır.
  11. Geçici Trafik Belgeleri (Tescilsiz) işlemlerinde, araç cinsi “Yarı Römork veya Römork “ seçildiğinde, Geçici Trafik Belgesinde yer alan sigorta ve sürücü bilgileri alanlarında “Çekicisine Ait” ifadesi salt okunur olarak eklenmiştir.
  12. A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi işleminde, araç cinsi "Yarı Römork veya Römork" seçildiğinde ekranda “Çekicisine ait Sigorta poliçesini gördüm.” Seçimi eklenmiştir.
  13. Plaka Basım Talep Belgesi Verme işleminde; araç hisseli ise, tek hissedarın (veya temsilcisi) başvurusu üzerine işlemin yapılabilmesi için ekrana “Talep Eden Ekle” butonu eklenmiştir.
   • İşlem sonuç belgesine sadece başvuran hissedarın isminin çıkması sağlanmıştır.

  Çalınan Aranan araç kayıt kapatma durumundaki araçların plaka değişikliği yapabilmesi sağlanmıştır.