araç kira sözleşmesinin feshi

  • günaydın iyi çalışmalar araç kira sözleşmesinin feshini nasıl yapıyoduk sözleşmeyi yapan kişi şuanda tutuklu sözleşmeyi fes ettirmek isteyen tutuklunun eşi işlemi yapmak için neler aramalıyız ilgiliden vezne kodunu kaçtan kesebiliriz

  • [size=3]Daha önceden muhatap ile aramızda yapmış olduğumuz , Noterlini, tarih ve yevmiye numarasını hatırlayamadığım sözleşme ile {Alan1} plaka numaralı araç için taşıt kira sözleşmesi yapmıştık. Sözleşmedeki tek taraflı fesih maddesi uyarınca ve gördüğüm lüzum üzerine {Alan1} plaka numaralı araç için yapmış bulunduğumuz taşıt kira sözleşmesini bugünden itibaren FESHETTİĞİMİ ve aracın {Alan2} taşıt kartından bugünden itibaren düşüldüğünü ihbaren bildiririm. [/size]
    [size=3] Bu taşıt kira sözleşmesinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlükleri nezdinde düşümünün yapılmasından sonra bu araç için taşıt kira sözleşmesi yapılabileceğini bilerek bu fesihnameyi yapmaktayım. [/size]
    [size=3] Bu fesihnamenin bir adedinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesini ve ayrıca elden verceğimi, aracın düşümünü yapacağımı kabul ve beyan ederim.[/size]


    [size=3] Örnek yeni NBS sisteminden aldım, inşallah yardımcı olmuşumdur. İyi günler ....[/size]

  • :) bkulaber11 :) rumuzlu meslektaşımızın verdiği örnek doğru.Ayrıca böyle bir ihbarnameyi tutuklu gönderecekse bu yetkiyi ihtiva eden vekaletname alınması gerekir.lgili hükümlü ise vasi tayini gerekmekle birlikte vesayet kararı ile de vasinin yetkilendirilmesi lazımdır diye düşünüyorum.

  • "Sözleşmede tek taraflı fesh etme hakkı varsa (genelde oluyor); Belge sahibi (araç sahibi olmayan kişi), araç sahibini muhatap alarak, fesih ihbarı yapabilir. Fesih ihbarının içene "işbu ihbarname Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ....." tarafımdan bildirilecektir. Yazılabilir ve ihbarnameden kodunu kesebilirsiniz." diye düşünüyorum.